Toelatingsvoorwaarden

Om parcours te kunnen en mogen schieten moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
Dit geldt ook voor ambtenaren van politie, militairen en andere.
 • Minimum 18 jaar zijn.
 • Lid zijn van Shooting Gallerij Aalst.
 • Aangesloten bij Belgische IPSC associatie BPSA.
 • Als beginnend schutter vrijgegeven zijn door de veiligheidsraad van de “The Shooting Gallery”.
 • Basis opleiding IPSC gevolgd.
 • In het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie catergorie A en/of B.
 • Niet onder invloed zijn van alcohol of drugs tijdens de training of wedstrijd.
 • Steeds de commando’s van de Range Officer (RO) opvolgen.
 • Geen manipulatie doen met het vuurwapen zonder toestemming van de RO.
 • Zich houden aan het reglement "Shooting Gallery".
 • Zich houden aan het IPSC reglement - download ( te vinden op www.IPSC.org (Eng) of www.NPSA.nl (Ned).
 • Steeds oog- en gehoorbescherming dragen op de schietstand.
Indien men een ernstige inbreuk vaststelt, zal de overtreder onmmiddlijk verzocht worden de schietstand te verlaten.