Regsitratie van schietbeurten UPDATE

Het sportschieten kan enkel worden beoefend door wie houder is van een sportschutterslicentie. In elke gemeenschap bestaan er regels die rechten en plichten opleggen aan de sportschutters. Zo is vereist dat een sportschutter regelmatig het schieten beoefent. Via het statuut van de sportschutter is er een quasi permanente controle op de sportschutter.

Daarom is het logisch dat de sportschutter de wettige reden "sportief schieten" kunnen bewijzen op een zeer eenvoudige manier. Het volstaat om een geldige sportschutterslicentie voor te leggen. Deze sportschutterslicentie op zich bewijst de wettige reden.

In Vlaanderen kan een sportschutterslicentie geldig zijn in 5 "wapencategorieën":
- Categorie A: de revolver
- Categorie B: het pistool
- Categorie C: lang wapen gladde loop
- Categorie D: lang wapen getrokken loop - Categorie E: zwartkruitwapens

De sportschutterslicentie bewijst dus automatisch de wettige reden voor het bezit van elk wapen dat tot één van deze categorieën behoort. Wie een sportschutterslicentie heeft voor categorie A, B en D zal dus automatisch de wettige reden bewijzen voor het bezit van revolvers, pistolen en geweren met getrokken loop.

Het Vlaamse sportschuttersdecreet vereist niet dat met elke wapencategorie 12 schietbeurten worden voltooid. Het volstaat dat een schutter, gespreid over minstens 2 trimesters, 12 schietbeurten behaalt Daarbij mag hij gebruik maken van een wapen dat behoort tot een wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.

Het is dus volstrekt zinloos om voor één schietbeurt meerdere wapencategorieën te noteren. Deze praktijk, die sedert kort door de federaties wordt aangenomen, biedt geen enkele meerwaarde en veroorzaakt louter administratieve overlast. (Bron: FROS)

Registratie van schietbeurten

Bij het instellen van de sportschutterslicentie (SSL), in 2007, werd er van uitgegaan dat de schietbeurten niet alleen beperkt waren tot één schietbeurt per dag maar eveneens tot het registreren van maximum één wapencategorie voor deze schietbeurt.

Gezien de kritische opmerkingen van het ministerie van Justitie, tijdens ingediende beroepen tegen weigeringen van vergunningen of van het uitblijven van vergunningen, over het gebrek aan voldoende schietbeurten in één of andere wapencategorie, terwijl de betrokkenen wel degelijk meerdere schietbeurten afgelegd hadden, zonder ze te mogen registreren, werd het sportschuttersdecreet terug grondig bestudeerd door de verschillende federaties.

Hieruit blijkt nu dat het inderdaad slechts mogelijk is om maximum één schietbeurt per dag te noteren maar dat het tevens toegelaten is om tijdens deze schietbeurten te schieten met verschillende wapencategorieën en deze tevens te registreren in het sportschuttersboekje.

Het is dus volledig gewettigd om in het schuttersboekje, in het vakje: "categorie" AL de categorieën (A, B, C, D, E) te noteren waarmee men daadwerkelijk geschoten heeft.(In plaats van slechts 1 categorie, tot nu toe).

Deze geregistreerde categorieën in het sportschuttersboekje moeten natuurlijk ook overeenstemmen met de registratie van de vermelde categorieën van de schietbeurt in het register van de schietstand.

Wij maken van deze gelegenheid nogmaals gebruik om de mensen te waarschuwen dat de schietbeurten, vermeld in het sportschuttersboekje, niet voldoen aan de voorwaarden van de wapenvergunningen die momenteel uitgereikt worden onder de opschortende voorwaarde van minstens 10 schietbeurten binnen het jaar van afgifte van de vergunning (meestal voor lange halfautomaten of aan mensen die nieuw beginnen te schieten). Voor deze schietbeurten moet een specifiek attest afgeleverd worden met de vermelding van de eigenschappen van het wapen: aard, merk, model en kaliber. (bron: AVWL)

Wedstrijd IPSC 2 & 3 november 2013

Op 2 en 3 november vindt er een BPSA-wedstrijd plaats georganiseerd door het IPSC Team.
De standen zullen niet beschikbaar zijn tijdens dit weekend vanaf vrijdag. Je kan wel komen kijken tijdens de wedstrijd.Specificaties:
  • 6 stages
  • I.P.S.C.-regels, huidige versie
  • Enkel FMJ of kogels met koper omhulsel. GEEN LOOD OF POLYMER.
  • Limiet inschrijvingen: 130 schutters
  • 163 schoten minimum + chrono
Registratie start 9 september en loopt tot 25 oktober.Registratie enkel online: www.ipscmatch.de
Inschrijvingsgeld: € 15
Te betalen via overschrijving op rekeningnummer: BE21 6511 4818 6603 BIC KEYTBEBB
(eerst betaald, eerst ingeschreven)

Schietstand:
The Shooting Gallery
Victor Bocquéstraat 3
9300 Aalst

Eten en drinken verkrijgbaar op de stand.

Met dank aan schietstand, personeel en vrijwilligers.

Wedstrijd IPSC 3 & 4 november 2012

Op 3 en 4 november vindt er een BPSA-wedstrijd plaats georganiseerd door het IPSC Team.
De standen zullen niet beschikbaar zijn tijdens dit weekend vanaf vrijdag. Je kan wel komen kijken tijdens de wedstrijd.Specificaties:
  • 6 stages
  • I.P.S.C.-regels, huidige versie
  • Enkel FMJ of kogels met koper omhulsel. GEEN LOOD OF POLYMER.
  • Limiet inschrijvingen: 130 schutters
  • 140 schoten minimum / 8 voor chrono
Registratie start 1 oktober en loopt tot 30 oktober.Registratie enkel via e-mail op dit adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gelieve naam, club en divisie op te geven.
Inschrijvingsgeld: € 15
Te betalen via overschrijving op rekeningnummer: BE21 6511 4818 6603 BIC KEYTBEBB
(eerst betaald, eerst ingeschreven)

Schietstand:
The Shooting Gallery
Victor Bocquéstraat 3
9300 Aalst

Eten en drinken verkrijgbaar op de stand.

Met dank aan schietstand, personeel en vrijwilligers.

IPSC Team Shirts

IPSC Team shirtDit shirt is te verkrijgen aan €40 in verschillende maten. Type voetbaltruitje van technische stof.

Klik op de afbeelding voor groot formaat.
Wanneer de stock uitgeput is wordt er pas besteld als we 10 shirts kunnen bestellen!