Regsitratie van schietbeurten UPDATE

Het sportschieten kan enkel worden beoefend door wie houder is van een sportschutterslicentie. In elke gemeenschap bestaan er regels die rechten en plichten opleggen aan de sportschutters. Zo is vereist dat een sportschutter regelmatig het schieten beoefent. Via het statuut van de sportschutter is er een quasi permanente controle op de sportschutter.

Daarom is het logisch dat de sportschutter de wettige reden "sportief schieten" kunnen bewijzen op een zeer eenvoudige manier. Het volstaat om een geldige sportschutterslicentie voor te leggen. Deze sportschutterslicentie op zich bewijst de wettige reden.

In Vlaanderen kan een sportschutterslicentie geldig zijn in 5 "wapencategorieën":
- Categorie A: de revolver
- Categorie B: het pistool
- Categorie C: lang wapen gladde loop
- Categorie D: lang wapen getrokken loop - Categorie E: zwartkruitwapens

De sportschutterslicentie bewijst dus automatisch de wettige reden voor het bezit van elk wapen dat tot één van deze categorieën behoort. Wie een sportschutterslicentie heeft voor categorie A, B en D zal dus automatisch de wettige reden bewijzen voor het bezit van revolvers, pistolen en geweren met getrokken loop.

Het Vlaamse sportschuttersdecreet vereist niet dat met elke wapencategorie 12 schietbeurten worden voltooid. Het volstaat dat een schutter, gespreid over minstens 2 trimesters, 12 schietbeurten behaalt Daarbij mag hij gebruik maken van een wapen dat behoort tot een wapencategorie waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.

Het is dus volstrekt zinloos om voor één schietbeurt meerdere wapencategorieën te noteren. Deze praktijk, die sedert kort door de federaties wordt aangenomen, biedt geen enkele meerwaarde en veroorzaakt louter administratieve overlast. (Bron: FROS)