Registratie van schietbeurten

Bij het instellen van de sportschutterslicentie (SSL), in 2007, werd er van uitgegaan dat de schietbeurten niet alleen beperkt waren tot één schietbeurt per dag maar eveneens tot het registreren van maximum één wapencategorie voor deze schietbeurt.

Gezien de kritische opmerkingen van het ministerie van Justitie, tijdens ingediende beroepen tegen weigeringen van vergunningen of van het uitblijven van vergunningen, over het gebrek aan voldoende schietbeurten in één of andere wapencategorie, terwijl de betrokkenen wel degelijk meerdere schietbeurten afgelegd hadden, zonder ze te mogen registreren, werd het sportschuttersdecreet terug grondig bestudeerd door de verschillende federaties.

Hieruit blijkt nu dat het inderdaad slechts mogelijk is om maximum één schietbeurt per dag te noteren maar dat het tevens toegelaten is om tijdens deze schietbeurten te schieten met verschillende wapencategorieën en deze tevens te registreren in het sportschuttersboekje.

Het is dus volledig gewettigd om in het schuttersboekje, in het vakje: "categorie" AL de categorieën (A, B, C, D, E) te noteren waarmee men daadwerkelijk geschoten heeft.(In plaats van slechts 1 categorie, tot nu toe).

Deze geregistreerde categorieën in het sportschuttersboekje moeten natuurlijk ook overeenstemmen met de registratie van de vermelde categorieën van de schietbeurt in het register van de schietstand.

Wij maken van deze gelegenheid nogmaals gebruik om de mensen te waarschuwen dat de schietbeurten, vermeld in het sportschuttersboekje, niet voldoen aan de voorwaarden van de wapenvergunningen die momenteel uitgereikt worden onder de opschortende voorwaarde van minstens 10 schietbeurten binnen het jaar van afgifte van de vergunning (meestal voor lange halfautomaten of aan mensen die nieuw beginnen te schieten). Voor deze schietbeurten moet een specifiek attest afgeleverd worden met de vermelding van de eigenschappen van het wapen: aard, merk, model en kaliber. (bron: AVWL)